070-240 68 63 info@lgkbt.se

Föreläsningar/utbildning

Här presenterar jag några av de föreläsningar jag har hållit. Alla föreläsningar anpassas efter den arbetsplats jag föreläser på.

Kognitivt förhållningssätt

Att implementera kunskap och teori från det kliniska psykoterapeutiska arbetet i vardagen. Hur mycket ägnar sig medarbetarna åt tankeläsning?
En föreläsning som ger resultat på alla arbetsplatser. Lämpar sig väl att kombinera med föreläsningen “Krishantering – att ta hand om sig själv och andra när det som inte får hända händer”. Föreläsningen anpassas efter lokala förhållanden och med innehåll till mellan en halv dag till två heldagar.

 

Tankefällor – hur man kan tänka sig till en vardag full av elände, och tvärtom!

Kortversion av föreläsningen här ovan. Tankeväckande och inspirerande!

 

Krishantering – att ta hand om sig själv och andra när det som inte får hända händer

Med utgång från mina erfarenheter från Manhattan 11/9 2001, Tsunamin 2004, som polispräst och sjukhuspräst varvar jag modern teori i krishantering utifrån KBT-principer. Denna föreläsning/utbildning kan också anpassas med innehåll utifrån lokala förutsättningar och vara mellan en halv dag till två heldagar.

Så här sade en kursarrangör efter en föreläsning för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster etc:

Jag har ordnat många “dagar” och anlitat många föreläsare i mitt liv,  men aldrig fått så mycket positiva kommentarer som eIMG_0895fter mötet med dig och det du förmedlade. Vi har inte haft skriftlig utvärdering men jag har blivit hejdad i korridoren många gånger, här är några av kommentererna:
Om dig som föreläsare: närvarande, trygg, kunnig, rolig, har helt klart erfarenhet av livet, personlig.
Om 11 september-delen: “kändes som jag var där”, “värdefullt att få följa förloppet ur ett perspektiv för katastrofen är för stor att ta in annars”, “blev mycket berörd men orkade lyssna kvar utan att stänga av mentalt vilket jag gjort förr”.
Om kris-teori-delen: bra med genomgång och repetition, bra med tydliga enkla råd (håll om, håll i..), många kloka tankar för jobb och vardag. “allt viktigt verkade finnas med, men inget oväsentligt”

Så sammanfattningsvis:
TACK för resan vi fick göra tillsammans med dig!”

Kerstin Fredlund, läkare, verksamhetschef, Lungkliniken, USÖ

 

Ledarskap i kris

Som ovan, men med fokus på att vara chef när det gungar under fötterna.

 

Den sokratiska diaologen

En heldagskurs i att föra dialog utifrån Sokrates principer. Denna föreläsning håller jag regelbundet för blivande terapeuter, men den kan också anpassas till arbetsplatser där man behöver ha en lösningsfokuserad hållning inför de människor man möter i arbetet.

 

Barn och självkänsla

En föreläsning anpassad för föräldramöten i förskola, låg- och mellanstadium. Utgår från kognitiv teori och anknytningsteori. Föreläsningen har blivit väldigt väl mottagen. Cirka 45 minuter tar den i anspråk.

 

Bemötande i vård och omsorg

Hur agerar man på ett professionellt och värdigt sätt när man möter utsatta människor? En föreläsning jag hållit på sjukhus för vårdpersonal – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, sjukgymnaster, logopeder, arbetsterapeuter, vårdavdelningar, intensivvård och akutvård. Som alla mina föreläsningar utgår den från erfarenheter och kognitiv teori. En halvdag tar den i anspråk och vill anlägga ett etiskt perspektiv på det som är vardag för många människor i arbetslivet.

 

 Med mera…berätta för mig om dina behov, så får vi se om jag kan matcha!