070-240 68 63 info@lgkbt.se

Sedan den 2 december 2014 har jag GDQ-certifiering, vilket innebär att jag har ett kraftfullt verktyg att arbeta med grupputveckling. Läs mer här!