070-240 68 63 info@lgkbt.se

Chefshandledning

Att vara chef innebär i bland att vara mycket ensam kring beslut och funderingar. Under åren har jag haft förmånen att handleda ett antal chefer från både offentlig och privat verksamhet. Jag använder mig av principer från KBT och från Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap i vilket jag är utbildad handledare.

Chefshandledning sker oftast enskilt, men ibland väljer organisationer att låta mig arbeta med chefer i grupp.

All handledning sker under sekretess och inga journalanteckningar förs.

 

Handledning

Jag har sedan jag fick min legitimation handlett enskilt och i grupp. Uppdragsgivare är och har varit sjukvård, industri, näringsliv, universitet, polisiär verksamhet och psykosocialt arbete. I handledningen sätts deltagarnas erfarenheter in i den kognitiva teoribildningen. Jag tar gärna nya uppdrag!